Licence

U produktů lze zvolit licenci pro jednotlivce (1 učitel + třída) nebo pro školu (tzv. multilicenci 3-15 osob). Lze zakoupit i 2 a více licencí. Například: zakoupením 2 licencí pro jednotlivce získám licenci pro 2 učitele + jejich třídy.

Souhrn zacházení s digitálními produkty:

  • Digitální produkt nesmí být přeprodáván dále a to ani v hmotné podobě.
  • Digitální produkt nesmí být šířen mezi jiné osoby, které nemají zakoupenou licenci (výjimku tvoří multilicence, kde je možné produkt šířit mezi 3 až 15 osobami).
  • Lze zakoupit více multilicencí.
  • Digitální produkt může být šířen pouze, je-li příjemcem žák resp. student, pro kterého je produkt určen. Produkty lze šířit za účelem domácího vzdělávání nebo vzdělávání žáků.
  • Digitální produkty lze tisknout.

Některé produkty využívají licenci Creative Commons. Jak fungují tyto licence si můžete přečíst zde. Jsou to produkty, které jsou zdarma ke stažení.

Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte
CC BY-NC-ND

Eshop Zápisník učitele 2024 © - výukové materiály MA, IT pro ZŠ